دیر شده برای 121
رفتیم توی 121


تصمیم دارم پست هام رو کمتر و بهتر کنم
دیگه روزشمارم به دهه شمار تبدیل میشه

از اونجایی که به دلیل مختلف به 12 علاقه دارم ، از فردا این کارو میکنم که درواقع 12 دهه تا پایان دوران ذلت باقی مونده


دوازده همیشه برای من نشونه آزادی ، رهایی ، بهترین اتفاقات و ... بوده

12 دهه


به یه چشم زدن میگذره؟

نه

از بیرون و بعد از پایان اره

ولی وقتی توی قضیه هستی...

 نه اصلا