یه دورهمی دیگه

اینم خوب بود مثل همه اشون

من زود رفتم این قضیه بسیار برام ضدحال بود

بماند که بعدشم به طرز شدیدی سر درد گرفتم یا به قول بعضی دوستان سردرد شدم :-|

یعنی مثلا قبلش امین بودم بعد یهو سر درد شدم! این چه وضع جمله بندیه بابا :-D


اِنی وِی


با هر بدبختی بود کلاسو گذروندم

تموم نمیشد لامصصصصصصصصصصب

اقا این طاها چقدر خوبه ، خوشم اومد ازش


خیلی زیاد بودیم

حال نارم در مورد همه بنویسم

بماند که با بعضی ردوستان من سرجمع یک کلمه هم حرف نزدم


در کل خوب بود فقط جمعیتشو کمتر کنین :-D

بفهمیم طرف حسابمون کیه بابا 

کتابای خوبیم خریدم که هرچند واسه خودم نخریدم ولی انقدر هولدن خوب بازاریابی کرد که حتما خودم یه نگاهی بهشون میندازم 

تقریبا مطمئنم اگر هولدن بزنه توی فاز فروش کتاب به موفقیت های خیلی خوبی میرسه


کار دارم خسته هم هستم فردا هم باید برم پادگان

خداروشکر به خاطر این روز خوب

باقیشم که باقی بقا دیگه :-D