برو دوغتو تبلبغ کن؟

شما هم برو ماشین حساب بازیتو بکن (رشته حسابداری)

یا برو تام و جریتو ببین از توش تفسیر در بیار

برو دلارتو تا بزن


شما مگه کی هستی ...

نه ، بذار یه چیزی بگیم که توش حرفی نباشه

شما مگه در ابتدای کارت ، کی بودی؟

از هر دری وارد شدی واز هر ابزاری برای جلب محبوبیت استفاده کردی تا اخر سر بیایی و به هر نحو جمهوری اسلامی رو توی دل یک سری جوونها جا کنی؟

شما سوادت چی بود؟ چه درسی خونده بودی؟ کارت چی بود؟

خودت سیاست مدار بودی یا بابات؟ چیکاره بودی که دخالت میکردی در هر امری که حالا برای دیگران تعیین و تکلیف کنی که چی بخورن و چی نخورن؟


به فکر خورد و خوراک خودتون باشید که با بعضی حرفهاتون باعث نشید تعداد قابل توجهی از مردم ازتون درخواست کنن دیگه نخورید...


کاش همه آزادی رائفی پور و میثم مطیعی رو داشتن

که هر کاری بکنن ، هر حرفی بزنن و اخر سر هم عزیز دل حکومت بمونن


دور از ناراحتیم از این دو اقا ، چقدر جامعه جالبی میشد

فکر کن من میومدم به صورت عمومی به صورت رسانه ای و جلوی چشم صدها هزار نفر ، چون با اقای خامنه ای مخالفم و طبق نظر و تحقیق های خودم و همفکرهام ایشون اشتباهاتی کرده ،  بگم تو اصلا نباید نظر سیاسی بدی برو دوغتو بنوش

در همین حد

یا میرفتم توی نماز جماعت و بر ضد سیاسیت های اقای خامنه ای شاعری میکردم (بدون هیچ توهینی به شخص ایشون که دوستان میگن میثم مطیعی توهینی نکرده)

حالا اینکه بعد از شاعریم پیش بالاترین درجات سیاسی محبوب تر بشم طلبم


شایدم نامردی بود

وقتی روحانی که کمتر کسی از بین عوام مردم و به خصوص جوونها میشناختش به خاطر اینکه اصل و سر و ته فتنه پشتش هستن میشه رئیس جمهور منتخب "مردم"


اگر امثال رائفی پور اکثریت سیاسیون هم پشتشون نباشن که دیگه ...

شاید هم عدالت همینه

یه عده اکثریت مردم رو داشته باشن

یه عده اکثریت سیاسیون رو