قرنهاست دارم سعی میکنم بتونم زمانم رو درک کنم

بتونم مدیریت کنم


امروز چک لیست نوشتم

گفتم بذار زمانبندیش کنم ببینم میتونم اجراش کنم یا نه

اگرم نتونستم ببینم چیا رو کم بهشون زمان دادم ، چ مشکلاتی پیش میاد و ...


کار 30 دقیقه ایم شد حدود یک ساعت و خورده ای

یک کار یک ساعتی خارج برنامه پیش اومد

یک کار 15 دقیقه ای شد حدود 30 دقیقه

کار 30 دقیقه ای نصفه و نیمه انجام شد اونم در حدود 40 دقیقه یعنی کاملش میره رو یک ساعت و نیم احتمالا

خدا میدونه اون کار 45 دقیقه ایه چقدر زمان میبره :-D


خوب بود

همینجوری باید هی برنامه بریزیم و زمان بذارم تا دیدم واقعی تر بشه

هر روز یه کم واقعی تر

اخرش باید ادم بتونه درک از زمانش داشته باشه بلاخره