حال الان هست... خوب؟

همین الان بعد از یک خواب خوب سرصبح ، بعدش انجام کارها و خوندن مطالب طنز و کلی خندیدن

بعد از خوندن کتاب به شددددددددددددت مفیدم (به خاطر نقطه نظر مسخره هولدن :-|)

بعد از یک جلسه ظاهرا کاری ولی به شدت با جو دوستانه و خوب

بعد از یه خواب عصرانه لذت بخش

و بعدش هم خوردن یک شام مورد پسند

...عاشق این حالم

آرامش

فقط میشه اسمش رو ارامش گذاشت

نه گشنمه ، نه ناراحتم ، نه حس بیهودگی دارم و نه قراره یه راست بعد از خوابم برم سربازی

الان خوبه

خدایاشکرت