کلاس عیدم که کنسل شد

برای بعد عید هم برنامه های خیلی خوبی دارم

الان هم فقط آموزش و آموزش و آموزش


کلی ویدیو ضبط کنم به امید خدا

خداروشکر به خاطر روند کارها

این سربازی هم این وسط یه مرضی شده که دیگه هیچ غلطی هم نمیتونم براش بکنم

فرار میتونم بکنم البته


حیفم میاد

12 ماهش رفته