نزدیک عید میشویم

این ماه کلاس ملاس پولی تعطیل

بچسبیم به سایت و شبکه اجتماعی ها

کارای نصفه نیمه رو جمع کنیم

خیلی کیفیت کارای رایگانم داشت میومد پایین

ایشالا همه چی رو اوکی میکنیم توی این یک ماه

عید هم کلاس میذاریم

نمیدونم خوبه یا نه

ولی میگن خوبه

بریم ببینیم چی میشه