دارم لب تاپ جدیدم رو اوکی میکنم 

5شنبه رفته بودن دیدار رهبری تقریبا پادگان خالی بود

شنبه مرخصی گرفتم به کارام برسم

دوشنبه باید برم

دارم اکانتم رو توی سایت profile.ir اوکی میکنم به نظر سایت خوبی میاد