توی لینکدین دنبال بچه های دانشگاه گشتم

دوره کاردانی، دانشکده شمسی پور، رشته برنامه نویسی کامپیوتر

اکثر رتبه های زیر 1000 بودیم

 

یکی گیتاریست شده

یکی پادکستر

یکی ...

 

جالبه که کم توشون برنامه نویس دیدم!

خودمم که بازم از این حوزه خارج نشدم لااقل، ولی برنامه نویسم نیستم

 

حس عجیبی داشت

چه صحبت ها و فکر هایی میکردیم ولی مسیر هامون چقدر متفاوت شده

 

همینقدر کلیشه ای