بعد مدت ها دارم میرم مشاوره برای کسب و کار

خیلی وقت بود دلم میخواست برم

خیلی لازم میدیدم و میبینم

 

خیلی دوست دارم زیاد برم مشاوره ولی خوب واقعیتش هم کسانی که قبولشون دارم یه کم هزینه اشون بالاست و هم خیلی شلوغن

یعنی شما یه جلسه مشاوره میخوای بگیری بعضا باید یکی دو ماه قبل فرم پر کنی و منتظر باشی

 

خلاصه که شنبه هفته اینده قراره بعد مدت ها برم مشاوره کسب و کار

قبلش نشستم دیروز خودم به خودم مشاوره دادم

خودم ببینم چیا رو میدونم که نرم اونجا بشینم هرچی طرف گفت بگم "آره خودمم میخواستم این کارو بکنم" و از این حرفا

 

ببینم سوالام واقعا چیه

گیرام کجاست

 

امیدوارم جلسه مفیدی باشه

ایشالا جلسه مفیدیه

قطعا جلسه مفیدیه