چهل

برای من عدد خاصی هست

همینجوری الکی

دوستش دارم

شاید یه کم بیشتر از 13

که قطعا نه تنها نحس نیست که از مقدس ترین عددهاست

 

دوست دارم همه جای زندگیم یک سری عددها ظهور کنه

40

13

72

1000،000،000،000

این اخری عجیبه یه کم ولی خوب اینم خیلی دوست دارم به هر حال

 

 

ببه حمالله، 13 رو رد کردیم و کاریش نمیشه کرد

عمر هم که کفاف رسیدن به  1000،000،000،000 رو نمیده احتمالا!

فعلا هم حوصله ادامه تا 72 رو ندارم...

شاید بعدا اومدم و تا 72 ادامه دادم این روزنوشت ها رو

 

نقد رو بچسب، گور بابای نسیه

72 خر کیه

 

موقتا ازمایشی این روزنوشت ها تعطیل میشه

برای درک بهتر "موقتا" و "آزمایشی" هم اشاره میکنم به رهبر موقت و اجرای ازمایشی طرح صیانت ذیل اصل 85 که خوب میدونید مادام العمر هست