شاید بزرگترین عاملی که این روزا باعث میشه از سر و ته کارام بزنم، کم خوابی هست

عوامل خارجی که خوب به طبع در متاهلی بیشتر هم میشه، تنها عامل این قضیه نیست

اینکه توی سر کار جا و اسه خوابیدن بعد ناهار وجود نداره هم یک عامله

 

قوانین دری وری دنیا که اگر 5 صبح پاشی به طرز معجزه اسایی کارات بهتر پیش میره هم از عوامل دیگه است

جلوش مقاومت کردم

گفتم نه این قانونه الکیه

من میتونم ساعت 8 هم پاشم بازم بترکونم

نترکوندم

5 پاشدم

ترکوندم

همینقدر دری وری

 

خلاصه که امروز رو کلا با 3 ساعت خواب شب، میخوام پر کار جلو ببرم

در حالی که چشم و سرم درد میکنه و قبطه میخورم به حال کسانی که میتونن کم خوابی رو به راحتی تحمل کنن