یعنی اصلا راه نداره

راه نداره نبازی

باید ببازی

حتما میبازی

قانونش همینه

فقط باید این رو یاد بگیری، براش اماده باشی و هی ادامه بدی

 

همینقدر کلیشه ای و مسخره و واقعی!