حرکتی توی شطرنج که نه کیشی، نه ماتی، نه پاتی، نه هیچی

میتونی حرکت کنی و کاملا ازادی

ولی هر کاری کنی باختی!

یعنی حرکت نکنی به نفعته، ولی خوب بدبختی حق حرکت نکردن هم نداری...

 

حالت عجیبیه

 

توی زندگی زوگزوانگ شدی؟

فکر کنم یکی دو بار خیلی نزدیکش شدم متاسفانه