شاید قدیما ته ته دلم دوست داشتم اون حالت متفاوت بودن رو، ولی خوب دیگه اینطوری نیست...

قبلا اگر ویژگی متفاوت با اکثریت داشتم خیلی تو بوق و کرنا میکردمش ولی خوب الان صرفا دارمش و باهاش اوکیم ولی خیلی نمایشش نمیدم

 

الان این داستان برنامه ریزیم هم همینطوری شده

واقعا داره حالم رو بد میکنه

اینکه از یه نفر بخوای اگر جلسه ای میخواد بذاره از الان برای هفته بعد ست کنه براش عجیبه!

امروز میگه جلسه بذاریم و توقع داره ماکسیمم تا دو سه روز دیگه بذاری براش...

بابا من کل برنامه هفته ام رو باید بهم بریزم به خاطر تو چرا متوجه نمیشی؟

 

دوست ندارم عجیب باشم

دوست ندارم هم یه رفتار خوب و درست خودم رو به خاطر رفتار غلط دیگران فدا کنم