برید توی یوتیوب و ویدیوهای Ted-ED رو ببینید...

به خصوص چالش 100 روز رد شدن!

و بعدشم سایت زیر که در همون راستا هست و توی ویدیو معرفی میشه رو ببینید تا کفتون ببره از بعضی قوانین این دنیا که بهشون آگاه نیستیم:پ

https://www.rejectiontherapy.com/100-days-of-rejection-therapy