اگر اره

یا اگر توی اشناهاتون دارید

من یه سوال واقعا داره ذهنمو به هم میریزه...

 

توی این حرفه ادم خوش قول وجود خارجی داره؟

 

زنگ زدیم برای تعمیر کولر گازی

میگه امروز تا یک خودمو میرسونم

دو ونیم زنگ زدم چرا نیومدی؟

میگه کار پیش اومد تا 5 میرسونم

میگم 5 دیره میگه تا چهار میام ولی گفتم 5 که دیگه صد در صد اونجا باشم

 

چهار و چهل دقیقه زنگ زدم اقا میایی دیگه؟ من بمونم توی شرکت؟

میگه اره اره

فقط از سعادت اباد راه افتادما!

میگم من این چیزارو نمیدونم یعنی تا 5 میرسی؟

میگه ایشالا ایشالا...

 

چطوری میتونی اینقدر راحت دروغ بگی؟

چطوری میتونی اینقدر راحت سر کار بذاری؟

چطوری میتونی اینقدر راحت بی احترامی کنی به وقت و زندگی و کار مردم؟

چطور ممکنه همچین چیزی جدا؟!

 

اولین بارم نیست

تقریبا هر دفعه که کار تعمیر داشتیم اینطوری کردن

داستانیه ها...