یادش بخیر...

صبح پامیشدم میودم سر کار  و سریعا مشغول به کار میشدم

الان...

الان باید یه چهل دقیقه بشینم جلو کولر تا از مرگ حتمی بر اثر گرما نجات پیدا کنم

 

بی پدر و مادر اینقدر گرمه که ادم به ریاضت گشنگی کشیدن راضی میشه تا کار کردن :-))

 

من فکر کنم اگر خوزستان یا بوشهر اون طرفا بودم تا 6 ماهگی دووم نمیاوردم