قبلاها، ته ته دل خودم، بدون اینکه به زبون بیارم هیچوقت، به شدت معتقد بودم ادم خوبی هستم...

کلا

نسبت به ادما

نسبت به اعتقاداتم

نسبت به همه چیز...

 

ته ته دلم دوست داشتم یکی مثل خودم دوست خودم باشه

در کنار خودم باشه

اگر همکار کسی هستم، یکی مثل خودم همکارم باشه

اگر دوست کسی هستم، یکی مثل خودم دوست خودم باشه

و ...

 

اما الان...

بد نشدما

به نظر خودم لااقل

ولی دیگه به خوبی قبل نیست

به قشنگی قبل نیست

به خوبی قبل نیست

 

دیگه توی هر جایگاهی دوست ندارم یکی مثل خودم پیش خودم باشه

بعضی جاها اره

هنوزم در جایگاه دوست، یا صاحب کار، یا مدرس و ... دوست دارم

ولی در بعضی جایگاه ها واقعا...