کلا که کانال یوتیوب بی پلاس من رو روانی کرده و تقریبا همه ویدیوهاش رو دیدم

هرچی هم ندیدیم نرسیدم هنوز...

گذاشتم کنار ببینم

 

اما این ویدیوش برای من خیلی خیلی نیاز بود

و فکر میکنم برای خیلی خیلی های دیگه هم نیاز باشه:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImHBZ01VE50