روز پنجم و ششم دو روز پیش بودن و امروزم روز هفتمه...

 

 

دو روز گذشته در اختیار خانواده بودم و نه تونستم به کارام برسم نه به نوشتن و ...

امروز هم طبق معمول همیشه که یکی دو روز از کار دور میشم، باید سفت و سخت بچسم به کارا تا روالشون کنم دوباره

چون الان کلی پیام و تماس و ... تلنبار شده که باید بهشون رسیدگی بشه

 

با توجه به اینکه این هفته خلوت بودم و قصد داشتم کارهای که خیلی وقته انداختم واسه اینده رو انجام بدم، خیلی نگران نیستم

یعنی نهایتا اون کارها یه هفته دیگه هم عقب میافتن

ولی دیرم نمیشه

 

ایشالا دوباره رو روال میافتم و خیلی جلوجلوتر پیش میرم و مشکلات کارهای جدید دوباره پیش میاد و حلشون میکنم