توی مدیریت همین تیم کوچیک زیر 10 نفر خودمون

همکارم سیستم مدیریتش یه جوری بوده که الان که رفته، بچه ها احساس ازادی میکنن!

یعنی فاز اینه که حالا که نیست شروع کنن تغییراتی که تمام این مدت میخواستن رو بدن...

تا اون هست، یا زنگ بزنه، همه از شرایط راضین

تا اون نباشه و من فرمون رو دست میگیرم، دلشمون میخواد تغییرات مورد نظرشون رو بگن و اعمال کنن

 

حالا من اگر گوش بدم، میشم کسی که تا مدیریت تیم میاد دستش ولخرجی میکنه و وامیده

اگر گوش ندم هم که میشم یکی مثل قبلی که حرف تیمش رو نمیشنوه 

 

شرایط ناجالبیه که باید درسش و گرفت و رد شد