یادش بخیر

ما توی بایکس انتی ویروس میفروختیم :-))

 

یهو دیدم تغییر حالت داد شد سایت لباس

بعدشم دیدم غیب شد

 

ولی پشت این چندتا اتفاق یهویی ساده کلی داستان بوده

حدود 5 میلیارد پول به فنا رفته بوده!!!

 

من که باعشق، وسط کلللللللللی کار فوری، نشستم این مصاحبه رو خوندم:

https://virgool.io/@shanbemag/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-c49jqcqn2je0

 

به شما هم توصیه میکنم این مصاحبه چندین میلیاردی رو از دست ندید واقعا