بیشتر از هرکسی، با خودم دعوا میکنم

خودم رو سرزنش میکنم

توی سر خودم میزنم

 

کلا

نه بابت چیز خاصی

بابت هر مشکلی، هروقت که پیش میاد اول خودم رو مقصر میدونم

 

نه به اون حالتی که مثلا مشاور ها میگن خودت رو مفصر ندون و ...

نه

از تقصیر خودم میگذرم

خودم رو میبخشم

ولی نصف بقیه

 

 

دوبرابر بقیه دنبال تقصیر خودم میگردم 

و نصف بقیه میبخشم

 

 

و الان به نظرم این شده یه نقطه ضعفم

شایدم قوت

شاید با همین اخلافق بتونم سریعتر ایرادام رو پیدا و حل کنم

نمیدونم

 

به هر حال الان حالم اینطوره که هر اشاره ای به مشکلاتم به ایراداتم به اشتباهاتم از طرف یک فرد دیگه، بیست برابر حالم رو به هم میریزه

چون میشه توی سرم زدم برای بار هزارم

شاید اون دومین بارشه که میگه

ولی برای من بار هزارمه

چون خودم باقی بارها اون رو توی سر خودم زده بودم