امروز یه پیام از محمدرضا شعبانعلی داشتم

نمیدونم انرژی حس خوبش قراره تا چند روز تو زندگیم بمونه

ولی برای من مثل رفتن به مرحله بعد میمونه...

 

 

هم خواستم حس خوبم رو به اشتراک بذارم

هم این فکر رو...

این فکر که هرکسی در جایگاه خودش برای یک سری خیلی عزیزه

خیلی جایگاه والایی داره

خیلی خفنه

 

 

چقدر خوب میشه بگردیم اونا رو توی زندگیمون پیدا کنیم و براشون یه وقتی بذاریم

اونا با یه تایم کوچیکی که ما میذاریم خیلی خوشحال میشن