بعضی حرف های دری وری هم خیلی مفیدن

مثلا "خودت باش"

با رفتار دیگران تغییر نکن

آرامش درون داشته باش

زندگی در لحظه و ...

 

اینقدر غیر عملی و چرت و پرت گفتنش و البته اینقدر زیااااااااااد تکرار شده که، تبدیل به شعار دری وری شده

ولی وقتی توی زندگی، عملا بهش برسی اون موقع دیگه نه شعاره، نه دری وریه نه هیچی دیگه

 

100% حرف عملی و مفیدی میشه