مثلا همین که برنامه منظم و خوب و به درد بخوری برای هر هفته ام داشته باشم

آرزو بود واقعا

 

امروز داشتم برنامه هفته بعد رو مینویشم و کارهای باقی مونده از برنامه هفته قبل رو توش جا میدادم که دیدم دارم اون آرزو رو عملی میکنم

اصلا نفهمیده بودم

ظاهرا یه بخش بزرگی از آرزو ها همینطوری عملی میشن

وقتی بهش میرسی که دیگه اون شور و هیجان رو برای رسیدن بهش نداری

دیکه حسش نمیکنی

 

البته اینکه از رسیدن بهش لذت ببری، شاکر باشی و کیف کنی و... خیلی ساده است

اینکه بنویسیشون و هر از چندگاهی برگردی بهشون نگاه کنی

به دلیل "آرزو" بودنشون فکر کنی

و چقدر کیف میده دیدن عملی شدن آرزوهای حتی کوچیک

 

خدایاشکرت