اقا یه چیزه چند وقته بد رفته توی مخم

کسی هست کمکم کنه؟

 

اعضای شورای نگهبان رو رهبر و رئیس قوه قضاییه (که رهبر انتخابش میکنه) انتخاب میکنن

یعنی خودش و منتخبش، شورای نگهبان رو انتخاب میکنن

 

و خبرگان رهبری که قراره بر رهبر نظارت کنن، باید از فیلتر شورای نگهبان رد بشن!؟

درسته این؟

یا توطئه دشمنه؟!

همینقدر جکه یا من یه جاییش رو جا انداختم؟