گاهی یه نگاه دقیق لازمه تا بهشت رو توی لحظات کوتاه زندگی ببینیم

توی یه لحظه دراز کشیدن اروم و فکر کردن به چیزای خوب

توی خوردن یه غذای خوشمزه

توی لحظه خوب خندیدن به یک فیلم یا هرچیز دیگه

توی لحظات یه بازی دورهمی

توی هم صحبتی های صمیمی کاری روزانه

 

خدایاشکرت