دختر متولد 77 بود

حتی روزهای تعطیل سرکار میرفت تا اضافه حقوق بگیره

پولی که برای خرید لپ تاپ جمع کرده بود رو داده بود پک بهداشتی برای بچه های نیازمند خریده بود

دوتا بچه رو حمایت مالی میکرد که یکیشون سرطان داشت

تفریحش مطالعه بود

 

همینقدر ارمانی

همینقدر ساده

همینقدر پیامبرگونه

 

خیلی وقت بود نگفته بودم (حتی توی دلم)

ولی خاک بر سر من