ادما مشکلات رو میسازن

یعنی خیلی زور بزنی مشکلاتشون رو حل کنی، میان مشکل به وجود میارن

و با توجه به "بایدی بودن" وجود مشکل توی زندگیشون، ممکن هست وقتی دنبال پیدا کردن یا ساختن مشکل هستن، پای شما هم وسط بکشن!

 

حکومت ها حق دارن مشکلات رو کامل حل نمیکنن

اگر کامل مشکلات ملت حل بشه، احتمالا سر چینش رنگ پرچم و بیشتر بودن تعداد راست دست ها از چپ دست ها و ... ملت میریزن توی خیابون و خودشون رو اتیش میزنن

 

شایدم صرفا ناراحتی و مقداری عصبانیت شخصی باعث شده در مورد اکثر ادما اشتباه فکر کنم

نمیدونم

شاید دور و بر من رو ادمای کم ظرفیتی گرفتن

شاید دور و بر واچوفسکی ها (سازندگان ماترکیس) هم ادمای بیظرفیتی گرفته بودن!

نمیدونم

 

این رو میدونم که باید بیشتر از همیشه حواسم به مشکلات دور و بری هام باشه

خیلی هم در راستای حلش تلاش نکنم

بذار سرگرم باشن

 

در مورد عنوان:

ایجنت اسمیت توی ماتریکس یک اون صحنه که داشت با مورفیوس تنهایی حرف میزد...