تا امروز، شیرین ترین تجربه کاریم برای اون روزی بود که دیدم اقای X نامی بهم پیام داده...

باز کردم پیامو و عکس پروفایل رو دیدم

حس و حالم زیر و رو شد

دیدم کسی که اولین بار ازش سئو رو یادگرفتم هست

پیام داده بود سوال بپرسه در مورد سئو

 

یادمه اون اوایل که آموزشش رو میدیدم یه تیکه اش یکی از ابزارهاش رو باز کرد و دیدم یه لیست بلند بالا سایت توش هست

کفم بریده بود

چطوری این همه پروژه سئو رو پیش میبری لعنتی

و حالا هم لیستم بزرگتر شده بود

هم باکیفیت تربهم سوالاتی رو اون داشت که من جوابش رو داشتم و بهش گفتم

 

مسلما این حس یه کم با غرور قاطی بود

ولی خوب خوشبختانه یا متاسفانه هروقت میایم یه کم به خودم مغرور بشم یا حتی از خودم یه کم راضی باشم، ذهنم سریعا بالاتر از من ها رو میاره جلو چشمم و تمام

 


من همین رو تعمیم میدم به ادم های بزرگتر از الان خودم

همونطور که این بنده خدا یه زمانی خیلی جلوتر از من بود

همونطور که میبینم کسانی که من ازشون جلوتر بودم، گه گاه چطور با سرعت از بغلم رد میشن و جلو میزنن

قطعا من هم میتونم از خیلی ها که خیلی جلوتر از من هستن جلو بزنم