حیف

حیف که دیر باهاش اشنا شدم

دیر استفاده ازش رو توی زندگیم شروع کردم

 

لازم نیست رد سطح کشورها انجام بشه فقط

صبر تمساح توی اب برای خوردن یه حیوون هم یه جور صبر استراتژیکه