دیروز یک سری استوری گذاشته بودم راجع به این 4 سالی که تیممون رو راه انداختیم

هرجوری دودوتا چهار میکنم چهار سال شده

 

بعد امروز اینستاگرام نوتیفیکیشن داده که پس 3 سال پیشت رو ببین...

و میبینم که پست سه سال پیش همین روز، مربوط به 4 ماه قبل از شروع کار تیم فعلیمون بوده!

 

یعنی ما کمتر از 3 سال هست این تیم رو راه انداختیم

کند گذشته، تند گذشته، بد گذشته، خوش گذشته...

به هر حال یه حس خوبی دارم که احساس میکنم توی زندگیم یه سال جلو افتادم :-D