چند وقتِ دارم میگم نباید از جنگیدن ترسید؟

الان امروز نزدیک بود یه مورد خیلی وحشتناک بره تو پاچم

دقیقا چون نمیخواستم بجنگم

 

نه با هم دوستیم

نه اوکیه

کاری نمیکنه

قرار داد مثل مهریه است

کی داده کی گرفته

حله اقا اینم اضافه میکنم

و ...

 

همه برای جلوگیری از ناراحتی طرف مقابل

به همین راحتی!

 

حس بدی داشت جنگیدن براش

ناخودآگاه بحث تنش دار میشه

ناخودآگاه دو طرف لای کلمات و بحث ها به هم توهین میکنن

شاید همین جلوی جنگیدن رو میگیره

 

ولی خوب لازمه

و وقتی لازمه باید حس بدش رو به جون خرید...

حس بدی که امروز و دیشب سر این قضیه در طی حدود 3 ساعت صحبت تلفنی! داشتم تقریبا کامل به طور کامل برطرف شده

یک حسِ بدِ کوتاه مدتِ لازم

همینه که هست