معمولا با کسی که قرار دارم 10 الی 20 دقیقه زودتر میرسم

معمولا طرف مقابلم 10 الی 20 دقیقه دیرتر میرسه

 

هنوز توی این دو راهیم که اون یک عده محدود رو ناراحت کنم و منم همیشه دیرتر از زمان قرار برم (که عملا سروقت میرسم چون بقیه هم بدقولی میکنن)

یا من سر اصول خودم بایستم و به خاتطر رعایتش یه درصد کوچیکی از ادم ها رو خوشحال کنم و در اکثر مواقع از بدقولی بقیه اذیت بشم؟