به نظرم احمقانه ترین کار اینه که شما بدون هیچ برنامه ای همینجوری الکی زندگی کنی

نمیگم هدف همه باید پول باشه

یا خونه و ماشین و ...

یا حتی کمک به نیازمند و درمان درد دیگران

 

لااقل ادم برای داشتن یک زندگی اروم تر، کم دغدغه تر

برای داشتن بچه هایی بهتر، ارامش بیشتر برای همسرش

دیگه لااقل برای اینا که "باید" برنامه داشت که

 

واقعا زور بهم میاد با بعضیا در مورد برنامه ریزی و ... صحبت میکنی بحث رو میکشه به این که من اینجور ادمی نیستم و دنبال ارامش در زندگی شخصی هستم و هدفم از زندگی داشتن کانون گرم خانواده و ... است

فاز اساتید شائولین بر میدارن

نمیدونم من درک نمیکنم یا واقعا یه عده با این چرت و پرتا میخوان از برنامه ریزی و هدف داشتن فرار کنن

 

نیومده بودم اینا رو بگم

توی ذهنم یهو یه فکری باز شد که "حواست هست چقدر وقته هدف روشنی نداری؟"

اومدم بگم چقدر بدم میاد که به گذشته نگاه میکنم و میبینم هروقت هدف داشتم چقدر خوب اومدم جلو و این چند ماه اخیر رو بی هدف ول کردم...

الان هدف دارم

یک هفته ای هست

امیدوارم هرچه زودتر بهش برسم