توی خیابون ستارخان، دوتا مغازه کنار هم هستن

یک میوه فروشی هست و اون یکی گل فروشی

 

من کلا عادتم هست که سریع راه برم

ولی به این دوتا مغازه که میرسم سرعت راه رفتنم رو آروم میکنم

تا بتونم بیشتر از بوی خوبی که ایجاد کردن لذت ببرم

 

توی تصور من اگر قرار باشه بویی برای بهشت تصور بشه بوی این دوتا مغازه است