رفتنی شده

هرکسی که میاد رفتنی میشه

باید بشه

ادمه

رشد میخواد

 

توی این تیم، با این سطح، تا اونجای که اون دوست داشته باشه امکان رشد وجود نداره

اگر داداشش بودم، بهترین دوستش بودم، تا همینجا هم که مونده صدتا زده بودم توی سرش که چرا تا الانم موندی

هرچی قرار بود یادبگیری، تجربه کنی و ... دیگه تموم شد

برو دیگه

 

ما میمونیم و دوباره تربیت یک نفر بی تجربه، از پایه

ما باید چیکار کنیم؟

کار درست چیه؟

 

یادمه یه زمانی مقاله ای میخوندم راجع به استخدام و اخراج میگفتم این چرت و پرتا چیه

فازای کار تیمی و از این تخیلات داشتم

قسمت سختر کار به نظرم همین کارهای فنی بود

کارهای فنی رو هزاران نفر هستن میتونن انجام بدن

 

با عرضه اونیه که بتونه این هزاران نفر رو مدیریت کنه