یه ویدیو دیدم که حرف توش همین بود

پایان همه چیز خوبه

 

اسم وبلاگ قبلی من هم همین بود

پایان خوش

 

و من اینجا غر نمیزنم

حرف های توی سرم رو خالی میکنم

 

چه مخالف سیاسی باشه

چه یه خاطره بامزه یا بیمزه

 

من فقط حرفهای توی سرم رو خالی میکنم

حرف های امروز توی سرمو

 

و حرفهای این روزای توی سرم خیلی خوشحال کننده نیست

چون هنوز به پایان نرسیدیم

 

البته که پایان همه چیز خوبه رو نباید کلیشه ای دید

گاهی اوقات پایانش مردنه و زندگی جوری بهت میگذره که مردن، یک پایان خوش محسوب میشه