پست قبلی گفتم فکر میکنم من از نفهمیدن وضعیت جمهوری اسلامی دارم میکشم

اینکه فکر میکردم باید منطقی باشن ولی شاید نمیتونستن و فقط نخواستن نبوده

و افتادم به جون نفهم ترین ها

خودخواه ترین ها

انگل ترین ها

زالو ترین ها

 

و من قبلا نمیفهمیدم ماجرا چیه که یه عده هی غر میزنن همه مارو برای فلان چیز میخوان

میگفتم چیه مگه

مردمن دیگه

 

 

وقتی توی جایگاه عموم مردم نباشن چی؟

اونجاست که فشارت میاد بهت

خیلی زیاد

خیلی خیلی زیاد

 

وقتی یه حساب دیگه ای باز کرده بودی و اما...

وقتی فکر میکردی قرار کمکت کنن

قرار هست توی سختی 

توی مشکلات

توی ناارومی ها...