تمام زندگیم مخالفت کردم که اینا به جای بحث منطقی و ... همه اش مقاومت بی جا میکنن

 

یه حدیثی شنیدم بودم که هروقت کسی (یا شاید مومنی) رو بی جا قضاوت کنی، نمیمیری تا همون بلا سرت بیاد

حالا حدیثش رو دقیق یادم نیست

 

و من نمردم و توی شرایطی قرار گرفتم که با چشم خودم دیدم چطور باید با بعضی ها به سبک جمهوری اسلامی مبارزه کرد

یعنی چاره دیگه ای نیست

 

یک قدم

محض رضای خدا یک قدم که باهاشون راه میایی

که محض رضای خدا پاشون از روی انگشت های پات بره کنار و حضورشون فقط در کنارت باشه نه در جهت ازارت

اونا دو قدم میان جلوتر که محض رضای خدا یک لحظه اروم نباشی

آرامش نداشته باشی

 

یک چیز بیشتر

همیشه یک چیز بیشتر وجود داره

و همیشه توضیحی برای اینکه این یک چیز بیشتر چیز زیادی نیست

همیشه یک توضیح برای اینکه همه چیز کاملا عادیه

 

و مهم نیست که تو داری له میشی

تحت چه فشاری روته

چه شرایطی هست