یه چندتا دونه کار خیلی مهم بود

انجام دادم

باقی امروز کلا استراحت مطلق بودم

یک هفته ای بود احساس میکردم بهش نیاز دارم...

 

این کرختی و اتفاقات بد اخیر، خیلی خسته ام کرده

نیاز داشتم به یه استراحت مشتی

حالا نیاز دارم به یه انرژی مشتی

 

برای من (و فکر میکنم برای همه ادما) انرژی وقتی به دست میاد، که ازش استفاده کنی

کار، انرژی میاره برای کار بیشتر

مثل پول که پول میاره

مثل زمان که اگه ازش استفاده نکنی، بیشتر نمیشه (به یاد مِرُوِنجین)