برای من قبلا، کوکو سبزی بدترین غذای دنیا بود

الان بدترین نیست ولی مثالش توی زندگیم هنوز هست

 

وقتی میخواستم بگم یه چیزی بدترین چیز دنیاست توی ذهنم کوکو سبزی تمام اتفاقات فرضش میکردم

کباب کوبیده هم که بهترین بوده و هست...

 

من کوکو سبزی رو میخوردم

ولی در حدی که فقط سیر بشم

فقط هم از روی اجبار گشنگی

و اگر جایگزینش توی خونه نون پنیر هم پیدا میشد، ترجیحش میدادم

 

بود

ولی کاش بهتر بود

کاش یه چیز دیگه جاش بود

کاش کوبیده بود

 

حتی گاها کاش حتی هیچی جاش هم نبود

فقط نبود

گاهی گشنگی کشیدن بهتر از خوردن بعضی کوکوسبزی هاست

 

و حالا

من باید عادت کنم

به زندگی با 3 وعده کوکوسبزی

 

میدونم به کوکوسبزی هم عادت میکنم

و احتمالا یه روزی خدارو به خاطرش شکر کنم

و چه بسا که بیام به چهار نفر دیگه هم درس زندگی بدم که اصلا کوکوسبزی هست که خوبه

یا کوبیده کلا افسانه است

[که خدا میدونه همین الانش هم فکر میکنم کوبیده فقط یه افسانه است]

 

و حالا باید خفه بشم و بخورم

که خودم خواستم

که خودم اصرار کردم

که هرچی میکشم رو خودم کردم

که لعنت بر خودم