من حداقل روزی 3 بار اینجا رو چک میکنم؟

و شما خجالت نمیکشید اینقدر پست نمیذارید؟

یه مشت پست نذار نیازمند به آب هندونه دور خودم جمع کردم :-D

 

 

پ.ن: اگر منم کم پست میذارم تقصیر شماهاست