زیاد پیش نمیاد

ولی حالا که پیش اومده

یه حال خاصی

 

خسته نیستم

ناراحت نیستم

ولی...

 

نمیدونم شاید جدیده 

نمیدونم

 

دست و دلم به نوشتن نمیره

به کار نمیره

به تفریح درست و حسابی هم نمیره حتی

 

دلم فیلم غمگین قهرمانانه میخواد!

لوگان رو دیدم

چسبید

 

منی که 24 ساعتی فقط طنز میبینم

نمیدونم داستان چیه

 

چیزی که ذهنم رو زیاد درگیر کنه رو مینویسم

این چند وقتم این داستان روی مخمه ...