مدتی که کلا فعال نبودم در واقع کلا زندگیم فعال نبود

به هم ریختگی هایی داشتم

مشکلی نبود

بهم ریختگی بود

رفع شده خداروشکرخداروشکر هنوز بیشتر از نصف ماه رمضان مونده و وقت هست استفاده کنم از این فرصت خونه بودنم


ببخشید کامنت دادید و جواب ندادم

امیدوارم از این جا به بعد برنامه ها عالی پیش بره

به امید خدا