نوشتم

قرار بود بشینم در مورد اتفاقات 97 بنویسم

و با همون حال و هوا برم نوروز 99 و اتفاقات 98 رو بنویسم

نوشتم

برای خودم نوشتم ، کوتاه و مختصر و (به نظر خودم) مفید


از بعد از اون دوران لعنتی ، روز شمارها از بین رفتن

روزشمار برای ایام بد ، هم خوبی داشت هم بدی


355 روز تا عید 98

بشمارم و بگم چه کردم و برم جلو

خدا بهتون صبر بده :-D


میخوام در این ایام خوب هم روز شمار بذارم

خوبیشو میدونم ، بدیشو نمیدونم

میرم جلو ببینم چطور میشه

خیلی جمهوری اسلامی طور

یاد هولدن خدا بیامرز افتادم که میگفت تو هر چیزی رو به سیاست ربط میدی :-D

پست نمیذارم ، ولی گاها استوری سیاسی میذارم


میخواستم سایت شخصی خودم رو بزنم و وبلاگو تخته کنم

ولی فعلا وقتش نیست

فعلا مدیران سایتو هم اوکی کنم هنر کردم


خلاصه که من با قدرت دارم بر میگردم :-D