در حال حاضر در یک خستگی عمیق روحی و جسمی به سر میبرم

به شدت به یک هفته مرخصی نیاز دارم و البته که به هیچ عنوان دسترسی بهش رو ندارم و احتمالا تا عید هم دسترسی نداشته باشم

امیدوارم توی عید فرصت فراهم بشه 2-3 روز استراحت اینجوری داشته باشم


البته شاید بتوونم دو هفته دیگه یه تعطیلی 4 روزه واسه خودم دست و پا کنم

ببینم چطور میشه


به هر حال در وضعیت فعلی کاراییم به شدت کاهش پیدا کرده

وقتی این مدلی میشم ، در ظاهر زمان زیادی رو استراحت میکنم (یا بهتره بگم تلف میکنم) ولی در باطن هیچ خستگی در نمیره!


نیاز دارم دو سه روز دراز بکشم ،فرندز ببینم ، Orang is the new black ببینم و ...

3-4 ساعت کانتر و فوتبال بازی کنم

3-4 ساعت اینستاردی گردی کنم

برم یه 2 ساعت خیابونا رو متر کنم و آهنگ گوش بدم و فکر و تصور کنم

و ...


امیدوارم روزش برسه زودتر

نقدا جمعه رو دارم که تا ساعت 11 وقت دارن استراحت کنم ، بعدش یه جلسه دارم و بعدشم کلاس تا 8 شب

ببینم این جمعه صبح ، چقدر خستگیمو در میکنه