در مورد جلسه دیشب هم بگم...

خواستگاری بودیم جای شما خالی

اولین جلسه ای هم نبود که میرفتیم

میخواستم خیالم راحت شه که همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره بعد بنویسم

بعد اون همه ضجه و ناله من سر سربازی ، دیگه دلم نمیخواد توی وبلاگ ناله کنم

خلاصه که همه چیز خوب و خوش پیش رفته و داره میره به امید خدا


کسایی که این وبلاگو توی مدت سربازی من خوندن لایق اینن که کلی خبرای خوشحال کننده هم بخونن بلاخره :-D